Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Fjernvarmedeklaration
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
 

 

 
www/page_menu.asp

Klagevejledning

 

Hvis du har klaget til Roslev Fjernvarmeselskab, og hvis du ikke er tilfreds med det svar eller den afgørelsen, som vi har truffet i din sag, skal du sikre dig, at du som minimum har vores afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev.

 

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke give dig medhold — eller kun vil give dig delvis medhold — kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

 

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.:  4171 5000post@energianke.dk                         

                                       

 

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

 

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: klage online.

 

(Vælg: »energi« og følg instruktionen).

 

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

 

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

 

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.

 

Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk