Forside
eForsyning
Værkets historie
Fakta om værket
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Måler aflæsning
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Links
 
 
Årsrapporter:
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
 

 

 
www/page_menu.asp
Her på denne side kan De indberette Deres måleraflæsning elektronisk.

Udfyld nedenstående skema, og klik på send.

Herefter vil Roslev Fjernvarme modtage en mail med de indberettede tal.
 
Måleraflæsningskort
Forbruger Nr.
Dato for aflæsning
Dato for overtagelse
Installations Adresse


Nuværende Adresse
Navn
Adresse
Postnr. / By
Telefon


Flytter til Adresse
Adresse
Postnr. / By
Telefon


Ny Tilflytter
Navn
Adresse
(Opkrævnings) Adresse
Postnr. / By
Telefon


Målervisning
MWh
Fejlkode
Timetæller
Div.


Aflæser Information
Navn
Dato
Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - Fax: 97 57 13 21 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk