Forside
eForsyning
Værkets historie
Fakta om værket
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Måler aflæsning
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Links
 
 
Årsrapporter:
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
 

 

 
www/page_menu.asp

                                        S K Y G G E G R A D D A G E

År Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj I alt
Normalår 58,0 22,0 18,0 91,0 207,0 341,0 461,0 519,0 486,0 444,0 311,0 154,0 3.112
2018-19 9,2 17,2 6,3 84,4                 117
2017-19 6,5 0 11,9 64,2 188,2 312,4 383,6 460,1 337,9 342,4 232,5 173,1 2.513
2017-18 36,9 18,7 9,4 84.2 175,6 325,5 393,9 428,5 482,5 504,9 222,4 48,7 2.765

2016-17

22,5 12,1 18,8 23,0 237,7 358,6 371,0 480,5 406,6 357,0 290,7 126,1 2.705

2015-16

78,3 23,2 2,7 82,7 211,9 275,4 314,3 506,4 405,7 387,8 282,2 94,3 2.664

2014-15

37,2 4,5 37,8 60,8 143,0 263,4 421,5 430,1 414,1 367,1 262,1 179,5 2.621

2013-14

35,3 5,2 5,7 98,8 163,8 319,9 360,4 467,2 356,6 321,7 217,6 130,3 2.483
2012-13 87,0 20,1 7,7 88,2 242,0 306,8 496,5 502,4 471,1 525,0 300,3 108,0

3.155

2011-12 29,8 14,5 23,3 68,1 205,6 286,5 378,7 446,1 482,4 327,1 290,4 123,4

2.676

2010-11 58,4 2,5 22,8 104,5 252,1 381,7 626,3 512,1 472,2 402,7 181,9 139,5

3.157

2009-10 114,0 5,2 4.8 53,7 266,4 279,8 465,7 603,0 510,6 423,3 304,8 199,9

3.230

2008-09 43,5 8,3 9,6 89,0 207,2 315,4 421,4 487,8 447,4 396,5 200,4 135,1

2.761

2007-08 27,8 28,8 23,2 98,7 235,1 333,3 394,4 394,4 343,7 398,3 259,6 116,2

2.654

2006-07 40,7 0 6,6 15,9 124,5 266,5 301,5 367,5 411,7 312,5 212,9 124,2 2.185
2005-06 62,1 4,8 28,7 88,0 176,1 313,1 440,6 543,3 458,9 524,9 309,2 148,7 3.098
2004-05 82,7 45,8 12,7 78,9 210,7 347,0 400,3 415,3 457,7 467,4 257,3 153,3 2.929
2003-04 28,8 7,5 19,2 81,4 318,7 291,8 394,0 532,4 430,9 402,9 258,3 141,8 2.908
2002-03 34,9 18,8 0 80,1 300,5 372,4 523,5 508,9 518,2 412,0 298,2 141,9 3.209
2001-02 93,1 9,2 15,3 123,8 151,0 356,6 506,0 457,4 359,7 378,4 277,5 113,0 2.841
2000-01 84,3 36,1 31,8 102,3 164,6 274,6 395,7 460,5 449,5 468,8 317,1 128,8 2.914
1999-00 63,9 5,6 26,3 21,3 227,3 335,1 448,7 443,1 383,4 400,7 229,5 112,1 2.697
1998-99 70,1 63,8 53,7 93,2 252,4 442,7 477,6 459,7 449,6 414,2 254,1 181,1 3.212
1997-98 45,7 3,1 1,6 98,2 277,3 366,9 442,9 449,2 330,1 419,4 289,8 133,6 2.858
1996-97 85,2 48,8 7,5 140,2 211,8 352,4 538,2 555,4 393,0 405,4 325,1 200,6 3.264
1995-96 60,3 12,8 13,7 99,4 146,9 388,4 565,9 573,4 563,8 520,1 278,5 228,1 3.451
1994-95 67,7 1,5 20,8 84,3 258,5 296,3 383,1 500,5 352,6 408,3 284,0 176,4 2.834
1993-94 59,8 50,2 61,7 159,1 276,4 409,6 435,9 430,8 491,4 395,6 243,5 161,2 3.175
1992-93 6,8 7,8 20,7 94,9 305,4 346,6 419,2 436,2 430,0 406,0 254,2 79,0 2.807
1991-92 117,7 9,9 4,7 64,7 211,6 333,7 415,2 431,0 384,9 370,1 287,7 99,6 2.731
1990-91 21,0 18,3 7,3 111,7 184,4 347,0 431,8 435,4 473,4 365,6 284,9 188,4 2.869
1989-90 57,4 15,2 27,9 63,5 171,2 355,5 425,9 377,6 289,7 302,8 232,8 96,1 2.416
1988-89 24,1 6,2 21,4 85,3 240,1 400,9 403,9 371,6 324,2 329,7 283,1 113,7 2.604
1987-88 125,9 42,4 63,2 109,6 202,2 324,9 412,5 400,6 410,5 456,2 303,6 110,8 2.962
1986-87 61,3 24,3 42,1 152,0 212,2 284,4 428,1 675,1 485,5 562,4 308,2 193,5 3.429
1985-86 78,8 17,8 16,1 116,8 192,7 412,4 426,6 535,7 592,9 465,5 352,9 127,9 3.336
1984-85 66,7 30,5 5,5 133,7 175,8 310,9 432,5 670,6 599,1 489,5 336,4 147,4 3.399
1983-84 51,8 13,8 6,4 78,6 217,9 365,9 473,7 472,1 471,6 467,6 274,1 137,2 3.031
1982-83 72,8 12,1 18,2 69,2 177,9 293,2 431,5 375,4 470,4 399,7 292,4 166,2 2.779
1981-82 55,1 24,4 35,1 75,9 249,9 345,0 583,1 605,4 484,9 391,8 271,7 167,6 3.290
Normalår 58,0 22,0 18,0 91,0 207,0 341,0 461,0 519,0 486,0 444,0 311,0 154,0 3.112
År Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj I alt

Uden ansvar for evt. fejl.

Hvad er »Graddage«?

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne det aktuelle energiforbrug i forholdt til en »normalmåned« eller et »normalår«.

Energiforbrug til brugsvand indgår ikke, da det ikke er afhængigt af udetemperaturen.

En graddag er et udtryk for en forskel på 1° C mellem den "indvendige" døgnmiddeltemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur i et døgn. Døgnets graddagetal udregnes derfor som forskellen mellem 17° C og den udvendige døgnmiddeltemperatur.

Nedenfor ses et par eksempler på beregning af graddage:
     -5°C ude giver 22 graddage.
     +2°C ude giver 15 graddage.

De enkelte døgns graddagetal summeres til uge-, måneds-, års- og sæsonværdier.

Fyringssæsonen påbegyndes om efteråret, når den udvendige døgnmiddeltemperatur kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn og ophører om foråret når den når op på 10° C eller derover i mindst 3 sammenhængende døgn.

Hvis der efter fyringssæsonens start skulle blive mindst 3 døgn, hvor temperaturen når op på over 12° C ophører graddagetællingen, indtil temperaturerne atter går ned under 12° C, og om foråret, hvis temperaturen går ned under 10° C i mindst 3 døgn genoptages graddagetællingen.

Fyringssæsonens »normalår« opgøres med 40 års mellemrum beregnet som et  gennemsnit over de  forudgående 40 sæsoners graddagetal. Normalåret er opdelt i månedsværdier - »normalmåneder« - idet det er den mest praktiske periodestørrelse at basere energikontrol på.

Grundlaget for beregningen af de graddage, som Teknologisk Institut, Industri og Energi udsender, er døgnmiddeltemperaturerne målt ved Landbohøjskolen i København af DMI
, og sådanne beregninger har været gennemført siden 1936. Det nuværende »normalår« er gennemsnittet af perioden 1940 - 1980.

 

      

 

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - Fax: 97 57 13 21 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk