Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Fjernvarmedeklaration
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
 

 

 
www/page_menu.asp

Danmarks Metrologiske Instituts  - Graddagsmålinger  for  Skive Kommune
         »Normalåret« =  Gennemsnittet af graddagsmålingerne 2011 - 2021  =   3.037 Graddage
2026/27 Juli August Sep. Oktober  Nov.  Dec. Januar Februar Marts April Maj Juni  I alt 
2025/26                          
2024/25                          
2023/24                          
2022/23

52,1

29,0

121,5

176,6

287,0 493,3 417,7 361,7         1.939
2021/22 13,5 56,0 89,8 206,8 315,0 468,3 398,8 367,1 414,8 315,6 188,9 87,2           2.922
2020/21 95,7 35,1 104,0 220,6 280,6 397,5 514,1 481,4 409,4 348,9 241,6 68,4            3.197
2019/20 58,9 27,9 123,8 249,9 354,7 383,0 350,8 362,6 397,1 290,6 232,3 52,9            2.885
2018/19 18,3 36,0 100,5 218,6 338,9 395,2 466,7 357,2 367,5 267,3 240,7 59,5            2.866
2017/18 57,2 48,7 116,3 187,5 346,8 412,9 463,5 497,6 525,0 270,5 81,6 56,3            3.064
2016/17 54,6 52,7 47,3 261,5 389,6 364,7 466,4 424,0 387,8 328,5 171,9 86,2 3.035

Uden ansvar for fejl!

 

Hvad er »Graddage«?

Graddage er udtryk for periodens behov for rumopvarmning. Graddagsopgørelsen omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C.

Graddage er defineret som differensen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur målt over et døgn

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne det aktuelle energiforbrug i forholdt til en »normalmåned« eller et »normalår«.

Skive

Normalår:

3.030

(middel af 2012-2022)

År Graddage
2012 3.317
2013 3.269
2014 2.724
2015 3.008
2016 3.053
2017 3.034
2018 3.001
2019 2.957
2020 2.819
2021 3.214
2022 2.932
   

 

 

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk