Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
 

 

 
www/page_menu.asp

Danmarks Metrologiske Instituts  - Graddagsmålinger  for  Skive Kommune
         »Normalåret« =  Gennemsnittet af graddagsmålingerne 2011 - 2021  =   3.037 Graddage
2026/27 Juli August Sep. Oktober  Nov.  Dec. Januar Februar Marts April Maj Juni  I alt 
2025/26                          
2024/25                          
2023/24                          
2022/23

52,1

29,0

                    81
2021/22 13,5 56,0 89,8 206,8 315,0 468,3 398,8 367,1 414,8 315,6 188,9 87,2           2.922
2020/21 95,7 35,1 104,0 220,6 280,6 397,5 514,1 481,4 409,4 348,9 241,6 68,4            3.197
2019/20 58,9 27,9 123,8 249,9 354,7 383,0 350,8 362,6 397,1 290,6 232,3 52,9            2.885
2018/19 18,3 36,0 100,5 218,6 338,9 395,2 466,7 357,2 367,5 267,3 240,7 59,5            2.866
2017/18 57,2 48,7 116,3 187,5 346,8 412,9 463,5 497,6 525,0 270,5 81,6 56,3            3.064
2016/17 54,6 52,7 47,3 261,5 389,6 364,7 466,4 424,0 387,8 328,5 171,9 86,2 3.035

Uden ansvar for fejl!

 

Hvad er »Graddage«?

Graddage er udtryk for periodens behov for rumopvarmning. Graddagsopgørelsen omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C.

Graddage er defineret som differensen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur målt over et døgn

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne det aktuelle energiforbrug i forholdt til en »normalmåned« eller et »normalår«.

Normalåret bliver nu defineret som gennemsnittet af graddagsmålingerne i perioden 2011 - 2021 

Vi har tidligere offentliggjort Teknologisk Instituts graddagsmålinger, som vi har modtaget via Dansk Fjernvarme. Disse målinger er Copyright© og må derfor ikke længere offentliggøre, da de kun er til selskabets eget brug. Derfor gengives DMI's graddagsmålinger der er offentlig tilgængelige og bliver målt i de enkelte kommuner, og vil derfor være mere retvisende.

 

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk