Forside
eForsyning
Værkets historie
Fakta om værket
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
 

 

 
www/page_menu.asp

Danmarks Metrologiske Instituts  - Graddagsmålinger  for Midt- og Vestjylland  
År Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj I alt DTI:
Normalår  58 22 18 91 207 341 461 519 486 444 311 154      3.112
                           
2023-24                                  -  
2022-23                                  -  
2021-22

  65,7

14,6

52,9

85,5

203,5

             

       366

2020-21     52,4    92,2     32,7    101,9    214,7    278,5    396,5    507,1

478,8

408,7

346,4

239,6

     3.149
2019-20     55,6    58,2     25,5    119,2    243,4    349,9    376,3    346,2    357,7    392,7    286,8    227,9      2.839
2018-19     55,1    19,7     33,0      97,0    212,2    335,8    390,6    461,2    354,8    362,4    262,3    235,6      2.820
2017-18     83,6    54,8     44,3    112,8    180,7    342,0    409,5    460,2    493,8    517,1    263,6      79,1      3.042
2016-17     61,2    54,1     50,6      45,8    259,9    389,7    363,5    470,7    422,2    383,9    328,0    166,3      2.996
2015-16   148,6    79,0     20,8    121,9    235,7    285,0    316,2    515,5    423,6    408,5    326,1    138,0      3.019
2014-15     80,6    13,3     62,3      78,4    158,3    295,1    423,9    431,0    409,2    382,9    309,2    242,8      2.887
2013-14   113,8    32,9     29,3    122,2    196,5    337,1    349,3    468,5    350,9    346,8    247,8    177,0      2.772
2012-13   140,5    57,9     34,8    127,2    259,1    329,0    526,3    527,9    488,6    551,7    351,8    162,4      3.557
2011-12     83,0    43,0     53,0      99,0    225,0    303,0    369,0    454,0    503,0    353,0    326,0    173,0      2.984
2010-11     95,0    17,0     49,0    140,0    256,0    440,0    653,0    506,0    459,0    426,0    212,0    185,0      3.438

Uden ansvar for fejl!

 

Hvad er »Graddage«?

Graddage er udtryk for periodens behov for rumopvarmning. Graddagsopgørelsen omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C.

Graddage er defineret som differensen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur målt over et døgn

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været og hvor meget energi der bruges til rumopvarmning. Graddagetallet kan hjælpe forbrugerne med at sammenligne det aktuelle energiforbrug i forholdt til en »normalmåned« eller et »normalår«.

Dansk Fjernvarme definerer et »normalår« til 3.112 »graddage«

Vi har tidligere offentliggjort Teknologisk Instituts graddagsmålinger, som vi har modtaget via Dansk Fjernvarme. Disse målinger er Copyrigth© og må derfor ikke længere offentliggøre, da de kun er til selskabets eget brug. Derfor gengives DMI's graddagsmålinger der er offentlig tilgængelige.

 

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk