Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Fjernvarmedeklaration
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
 

 

 
www/page_menu.asp

                       SOLVARMEANLÆG

 

Se solfeltet fra oven

Tag en tur i dronen

Tryk på billedet

Video

 

I 2018 blev det besluttet at der skulle etableres et solvarmeanlæg så tæt på det eksisterende fjernvarmeværk som muligt.

Efter en ekstraordinær generalforsamling og godkendelse i Skive Kommune, blev opgaven sat i et indbudt »funktionsudbud« imellem to entreprenører.

Efter valg at entreprenør blev etableringen hurtigt igangsat.

Anlægget skulle være færdigt og idriftsat senest 30. juni 2019, eller kunne der ikke udbetales energitilskud. 

   
Rådgivende ingeniør: MOE A/S
Total entreprenør: AEA - Aktive Energi Anlæg A/S   
Idriftsat: Medio juni 2019
   
AKKUMULERINGSTANK:  
Type: Lavtrykstank
Højde total: 20,0 m (excl. gelænder)
Diameter: 12,9 m (excl. isolering)
Volume:  2.500 m³
Isolering: 40 cm Rockwool
Trykhold:   Nitrogen fra N2-anlæg.
SOLFELT:  2,7 hektar på lejet grund, 30 års fortløbende kontrakt.
SOLPANELER:  Arcon-Sundmark
Antal:   671 stk.
Samlet areal:            8.444 m²
Årlig produktion: 4.200 MWh
Glykol mængde: 60 m²
Ekspensionstank: 3 m³
Opsamlingstank: 30 m³ Dobbeltvægget
Rør forbindelse:  530 m dobbelt-rør 168,3 mm til feltet
  2 x 237 m dobbelt-rør 88,9 - 114,3 – 139,7 mm i feltet
PUMPER:  
Fabrikat: Grundfos:
Antal:  1 stk. Primær og 1 stk. Sekundær 
VARMEVEKSLER:  
Fabrikat: Sondex.
Ydelse:  Temperatur differens 3° (Delta T)    
ØKONOMI:  
Brutto pris:  15.700.000 kr.
Energitilskud: 1.500.000 kr.
LÅN: KommuneKredit. Med garanti af Skive Kommune.
Netto lån:   14.200.000 kr.    20 år afdragsperiode.
Rente:                     0,07 % p.a.
Provision: 0,4 % p.a. (til Skive Kommune)
   

                                          

 

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk