Forside
eForsyning
Værkets historie
Fakta om værket
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
 

 

 
www/page_menu.asp

                                         P E R S O N A L E

             

Varmemester

Erik Pedersen

Telf.: 22 11 13 19

E-mail: info@roslev-fjernvarme.dk   

 

Driftsassistent

René Pedersen

Telf.: 22 11 13 20

E-mail: info@roslev-fjernvarme.dk

 

                                                                                      Til forsiden