Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Fjernvarmedeklaration
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
 

 

 
www/page_menu.asp

 

L I N K S

 

Dansk Fjernvarme:
www.danskfjernvarme.dk

Energistyrelsen:
www.ens.dk

Energitilsynet:
www.energitilsynet.dk

Energiklagenævnet:
www.ekn.dk

Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk

 

Skive Kommune

www.skivekommune.dk

 

REVISION LIMFJORD

www.revisionlimfjord.dk

 

Kamstrup A/S (Fjernvaremålere)

www.kamstrup.dk

 

HOLLENSEN ENERGY A/S (Leverandør af kedler)

www.hollensen.dk

 

SKAtek A/S (Leverandør af styring af kedler m.m.)

www.skatek.dk

 

HYDRO-X A/S (Vandbehandling)

www.hydro-x.com

 

SILHORKO A/S (Vandbehandling)

www.silhorko.dk

 

AL - 2 Teknik A/S (Båndfilter)

www.al-2.com

 

Løgstør Rør A/S (Leverandør af fjernvarmerør)

www.logstor.com

 

 

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk