Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
 

 

 
www/page_menu.asp

Fakta om Solvarmeanlægget

Se HER

 

NYT: SMS-Service og Driftsstatus

Log på SMS-Service HER Log på Driftsstatus HER

 

eForsyning

Se din årsopgørelse og budget. Indtast selv din måleraflæsning.

Følg med og få overblik på dit varmeforbrug. 

Forbruger nr. og pinkode findes på følgebrevet til årsopgørelsen​​.

Log på eForsyning HER

--------------------------------------------------------------

Roslev Fjernvarmeselskab opfylder EU's persondataforordning.

Læs her hvad det betyder for dig som kunde/forbruger eller som leverandør HER 

------------------------------------------------------------------------------------

OBS!

UTÆT VARMVANDSBEHOLDER?

På vores vandanalyse af fjernvarmevandet kan vi se, at der kommer vandværksvand ind i fjernvarmesystemet. Dette kan skyldes en utæt varmvandsbeholder eller veksler et sted ude i byen.

Du kan tjekke dette ved at lukke for vandtilførslen fra vandværket og samtidig åbne en varmtvandshane ved f.eks. en håndvask.

Kommer der vand ud af hanen er der et brud på dit anlæg.

Hvis dette er tilfældet bør du snarrest muligt kontakte en VVS installatør for reparation.

Du bedes også kontaktet Roslev Fjernvarmeselskab.

Telf. 22 11 13 19 - 22 11 13 20

Er der en utæthed vil det også medføre et øget vandforbrug som kan være ret så dyrt.

Tjek derfor også dit vandforbrug på vandmåleren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Se video med gode råd om fjernvarme

Billedresultat for video