Forside
eForsyning
Værkets historie
Fakta om værket
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Måler aflæsning
Graddage 
Spare Råd  
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Links
 
 
Årsrapporter:
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
 

 

 
www/page_menu.asp

Årsrapport 2019-20 kan hentes HER

 

eForsyning

Se din årsopgørelse og budget. Indtast selv din måleraflæsning.

Følg med og få overblik på dit varmeforbrug. 

Forbruger nr. og pinkode findes på følgebrevet til årsopgørelsen​​.

Log på eForsyning HER

___________________________________________________________________________________________

Roslev Fjernvarmeselskab opfylder EU's persondataforordning.

Læs her hvad det betyder for dig som kunde/forbruger eller som leverandør HER

___________________________________________________________________________________

OBS!

UTÆT VARMVANDSBEHOLDER?

På vores vandanalyse af fjernvarmevandet kan vi se, at der kommer vandværksvand ind i fjernvarmesystemet. Dette kan skyldes en utæt varmvandsbeholder eller veksler et sted ude i byen.

Du kan tjekke dette ved at lukke for vandtilførslen fra vandværket og samtidig åbne en varmtvandshane ved f.eks. en håndvask.

Kommer der vand ud af hanen er der et brud på dit anlæg.

Hvis dette er tilfældet bør du snarrest muligt kontakte en VVS installatør for reparation.

Du bedes også kontaktet Roslev Fjernvarmeselskab. Telf. 22 11 13 19 - 22 11 13 20

Er der en utæthed vil det også medføre et øget vandforbrug som kan være ret så dyrt.

Tjek derfor også dit vandforbrug på vandmåleren!

____________________________________________________________

                                                                                

Se video med gode råd om fjernvarme

Billedresultat for video

Få tilskud når du energirenoverer

Private

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker.

Web Privat

 

Håndværker

Ønsker du at formidle tilskud til dine forbrugere? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. 

Energibesparelser Haandvaerker

 

Tilmelding til BETALINGSSERVICE:

PBS-nr.:     01236067

Deb.gr.nr:.  02012

Kunde nr.:  Forbru. nr.

Roslev Fjernvarmeselskabs betalingsbetingelser er:

Sidste rettidig indbetalingsdag er den 10. i forfaldsmåneden.

Betales der efter denne dato, vil der blive pålagt et gebyr. Ved restance ud over én måned vil der blive varslet, at der lukkes for varmeforsyningen og restancen overgår til inkasso.